Pertandingan Carrom

Pada 30/4/2014 , Pertandingan Carrom telah diadakan di CCH Pasir Puteh, Kelantan dengan kerjasama Komuniti setempat. Seramai

15 peserta yang disertai Pegawai AADK , Klien serta Komuniti telah mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut.

Pertandingan Carrom ini diadakan sebagai satu pendekatan untuk mengenali  dan mengetahui status semasa  Klien disamping

Itu , dapat merapatkan hubungan diantara pegawai AADK dengan Klien .

 

NAMA PROGRAM              : PERTANDINGAN CARROM

TARIKH                                  : 30/4/2014

TEMPAT                                : CCH PASIR PUTEH, KELANTAN